MÁY ĐỘT DẬP 6.0 – ĐỘT HỆ NHÔM 700 & 1000

Sản phẩm được bảo hành các dao trong 2 năm

Liên hệ

198